Flora - Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych
Od momentu pierwszej konsultacji z naszym zespołem projektowym jesteśmy w stanie przełożyć Twoje oczekiwania na wykonalny projekt. Wykorzystując bogactwo naszego doświadczenia w projektowaniu i doborze gatunków roślin, Twój ogród będzie dostosowany zarówno do Twoich potrzeb, jak i budżetu.

Etap I - budowanie koncepcji
Od momentu pierwszej konsultacji z naszym zespołem projektowym jesteśmy w stanie przełożyć Twoje oczekiwania na wykonalny projekt. Wykorzystując bogactwo naszego doświadczenia w projektowaniu i doborze gatunków roślin, Twój ogród będzie dostosowany zarówno do Twoich potrzeb, jak i budżetu.
Etap II – inwentaryzacja i podsumowanie wytycznych projektu
Po akceptacji wstępnego kosztorysu dokonujemy dokładnej inwentaryzacji i pomiaru ogrodu. Po dokonaniu pomiarów przedstawiamy do akceptacji podsumowanie wytycznych projektu uwzględniających Twoje wymagania.
Etap III – projektowanie
Na bazie zaakceptowanych wytycznych projektu przystępujemy do opracowywania szczegółowego projektu ogrodu. Projekt na tym etapie uwzględnia szkice, rzuty perspektywy kluczowych elementów projektu.
Etap IV – plany nasadzeń
Plany nasadzeń są kluczową częścią projektu pokazując gatunki i miejsca nasadzeń wybranych roślin.